ခိုနားရာဗက္လင္ရြာမွလႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆုိပါ၏

ဗီဒီယိုမ်ား


God is Able Everything,
God is never fail,
Raise of the dead


ဒါေလးကေတာ့ dictionary lookup program ေလးပါ သံုးရတာအရမ္းကိုလြယ္ပါတယ္
က်ေတာ္တို႔မသိတဲ့စာလံုးေတြကိုေရးထဲလိုက္ေရ တစ္ခါတည္းအေျဖကိုေဖၚျပပါတယ္
ဒီမွာ ေနာ္
အားလံုးကိုေလးစားပါတယ္ က်ေတာ္ေဆာ့၀ဲလ္ေလးေတြမတင္ျဖစ္တာၾကာပါျပီ
မတင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့မေျပာေတာ့ပါဘူး အခုတင္လိုက္တဲ့တစ္ခုက
Aiseesoft Total vedio converter ေလးပါ Vedio file အားလံုးနီးပါးကို convert 
လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ အရမ္းကိုေကာင္းပါတယ္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရြာကေလး၏ လယ္ယာရႈခင္းေလး

Clipart
ယေန႔တြင္ဒါ၀ိဒ္၏ျမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ  ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူျပီ။
                                          လုကာ ၂:၁၁

About me

လာေရာက္သူအေရာက္ဆီတိုင္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခံစားႏိုင္ပါေစ.